twitterlinkedin

Enneagram

Het enneagram is een persoonlijkheidsmodel dat zich met bewust of onbewust gedrag bezighoudt. Volgens het enneagram is het ene persoonlijkheidstype niet beter dan het andere type. Elk type heeft eigenschappen die doeltreffend kunnen zijn.

Het model beoogt inzicht te geven in het eigen karakter en de relaties met anderen. Het enneagram probeert ook bewustwording te creëren voor de aanleg die elk type heeft voor hogere kwaliteiten, zoals empathie, alwetendheid en liefde.
Het diagram bestaat uit negen basismodellen van ons gedrag. Elk mens herkent de negen modellen meestal wel in zijn eigen leven, maar er is er bij de meesten wel één die dominant is. Het dominante model verklaart waarom wij ons op een bepaalde manier gedragen of een bepaalde kijk op de wereld hebben.

Inzicht in het enneagram beoogt mensen te helpen zichzelf en anderen te begrijpen, en in het bijzonder waarom mensen op een bepaalde manier op elkaar reageren. Ook wil het een handvat geven om naar persoonlijke groei te zoeken.

 

Het Talentenspel

Ieder mens wordt geboren met eigen kwaliteiten, zijn persoonlijke talenten. In de fase waarin de mens zijn persoonlijkheid ontwikkelt maakt hij gebruik van die persoonlijke talenten. Tegelijkertijd wordt hij echter beïnvloed door zijn opvoeding en sociale omgeving, en door keuzes die hij maakt, voor een opleiding, een beroep, een levenspartner. In dat proces krijgen sommige talenten ruim baan, ze worden sterk ontwikkeld, terwijl andere talenten een ondergeschikte rol spelen, niet (langer) herkend worden of genegeerd worden. Toch zijn die talenten er wel, en niet zonder reden. Ze vormen de blauwdruk van de levensmissie die ieder mens heeft.

Het Talentenspel geeft inzicht in de oorspronkelijke persoonlijke talenten, en in de mate waarin die talenten echt worden gezien en aandacht krijgen. Alleen zo werken ze optimaal samen en dragen ze bij aan het vervullen van de levensmissie.

Het Talentenspel is gebaseerd op het werk van Joseph Campbell, Carl Gustav Jung en Ken Wilber.

 

Kernkwaliteiten

Een goede manier om je sterke en je zwakke punten helder te krijgen, is om je kernkwaliteiten en kernkwadranten in kaart te brengen. Dat is een veelgebruikte, heldere en toegankelijke methode die je ook kunt gebruiken om conflicten met anderen te analyseren.

Kernkwaliteiten zijn volgens bedenker Daniel Ofman de specifieke sterktes die iemand kenmerken. Ze maken je tot wat je bent. Het zijn ook de positieve punten die een ander het eerst over je zal zeggen als hij ernaar gevraagd wordt. Bijvoorbeeld dat je een erg creatief, bijzonder geduldig of zeer besluitvaardig persoon bent. Iedereen heeft wel een aantal van deze kwaliteiten.