twitterlinkedin

KPInterimmanagement biedt preventief interim-management: vervangingsmanagement, deskundigheidsmanagement en veranderingsmanagement.

 

Wat is vervangingsmanagement?

Het waarnemen van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een regulier manager, die gedurende langere tijd afwezig is. Doel hierbij is de continuiteit te handhaven. Deze vorm wordt ook overbruggingsmanagement genoemd.

 

Wat is deskundigheidsmanagement?

Het gaat hier om capaciteitsuitbreiding met tijdelijke aanvullende deskundigheid. Soms is de kennis wel in huis, maar niet beschikbaar.

 

Wat is veranderingsmanagement?

Bij het bewerkstelligen van gedrag-, structuur- of orientatiekenmerken binnen een organisatie(onderdeel) om daarmee aansluiting te vinden op een markt-, maatschappelijke- of economische verandering.